Истраживање и развој

Svetska banka

Стандардизација производње и комерцијализација новог пробиотика за животиње развијен је у оквиру "Пројекта подршке иновацијама у Србији", финансираног од стране ЕУ делегације у сарадњи са Светском банком.